CAS - Centralna Aplikacja Statystyczna

Wersja do wydruku

Aplikacja CAS jest przeznaczona dla poziomu organizacyjnego ROPS , WPS , MPiPS oraz innych jednostek. Podstawową funkcją oprogramowania jest wspieranie procesu zbierania sprawozdań w zakresie pomocy społecznej, wykonanych w oparciu o przygotowane i rozdystrybuowane formularze. Proces ten jest realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Wydziały Polityki Społecznej w Urzędach Wojewódzkich. Zebrane dane sprawozdawcze, zarówno w postaci szczegółowej, jak i zbiorczej, będą udostępniane dzięki oprogramowaniu CAS Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Regionalnym Ośrodkom Pomocy Społecznej oraz innym uprawnionym podmiotom.

Od 1 stycznia 2014 roku została udostępniona wersja systemu Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) dla obszarów pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, która zastępuje dotychczas wykorzystywany w tych obszarach system SAC.

Obsługiwane obszary sprawozdawcze:

 • PS - pomoc społeczna ; Słowniki centralne
 • WRiSPZ - wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
 • SR - świadczenia rodzinne
 • FA - fundusz alimentacyjny
 • OP-3 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Obszar osób niepełnosprawnych
 • KDR - Karta Dużej Rodziny -> Informacje

Obsługiwane jednostki sprawozdawcze: wykaz

Scalanie tożsamości kont Użytkowników CAS

Od 1 stycznia 2014 roku nastapiło wyłączenie modułu gSAC

Budowa menu:

Budowa widoku ekranu:

Jednostki sprawozdające powiązane z podobszarami CAS.

Podobszar PS - sprawozdają JOPS .

Pozostałe podobszary sprawozdaja jednostki samorządowe.

Sztucznie narzucony podział powoduje iz ten sam użytkownik może być  przypisany do dwóch rórznych struktur : JOPS i Samorządowej.

Logowanie :

Instrukcje dotyczące systemu CAS

Sygnity SA, dostawca aplikacji CAS, od dnia 26 maja 2014 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej zostaje włączone wymuszanie zmiany hasła co 30 dni.
Przyczyną zmiany zabezpieczeń jest nakaz Departamentu Informatyki MPiPS co do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w aplikacji CAS.
Użytkownicy po zalogowaniu się zostaną poproszeni o zmianę hasła.

Generator haseł        >

Specyfika pracy:

 • Występuje ograniczenie liczby zalogowanych w jednym czasie użytkowników, w przypadku nadmiernego obciążenia systemu CAS.  Brak możliwości natychmiastowego zalogowania się do systemu CAS nie będzie oznaczało jego awarii, a jedynie celowe działanie administracyjne, o którym użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem.
 • Został również skrócony czas sesji użytkownika, który jest zalogowany w systemie CAS, ale nie wykonuje żadnych operacji. Sesja użytkownika nieaktywnego będzie utrzymywana przez 30 minut od ostatniej aktywności, po czym nastąpi jej zakończenie. W takiej sytuacji, aby ponownie pracować w systemie, użytkownik będzie musiał się do niego zalogować.

  LUB

  LUB
 • Przed planowaną przerwą w pracy w systemie CAS konieczne jest zapisywanie uzupełnianych sprawozdań w celu zabezpieczenia przed utratą wprowadzonych danych.
   

Monitoring efektywności:
Instrukcja : LINK

Głównym zadaniem aplikacji "Monitoring efektywności" jest monitorowanie wykorzystania środków finansowych, które pochodzą z budżetu państwa. Aplikacja ta służy do obsługi planów zadaniowo-finansowych, w których wykorzystywane są dane formularzy i sprawozdań jednorazowych, dane ze zbiorów centralnych oraz parametry systemowe.


Słowniki centralne oprogramowania dziedzinowego.


W celu uzyskania informacji na temat aplikacji CAS
lub zgłoszenia problemu prosimy o kontakt z Centralnym Help Deskiem Sygnity:

 • poprzez stronę WWW:
  https://www.hd.sygnity.pl/
  Uwaga! Na stronę internetową Centralnego Help Desku firmy Sygnity możemy przejść bezpośrednio z aplikacji CAS, wybierając w dolnej części okna link

 • e-mailem: hd.cas@sygnity.pl
 • telefonicznie:
  tel. (81) 749-55-65 (w godzinach 7.00 - 17.00)

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Centralnego Help Desku, zapomniałeś Login lub Hasło dostępu, wyślij wiadomość na adres: hd.administrator@sygnity.pl

Rejestracja użytkownika lub jednostki CAS

Instrukcje dotyczące systemu CAS

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej